US Khabar
 • बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको हालसम्म प्राप्त मत परिणाम

  - us khabar | १ हप्ता पहिले प्रकाशित

  बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको हालसम्म प्राप्त मत परिणाम

  पालिका अध्यक्ष 
  सुर्य –  ९४६
  गठबन्धन  -८८८

  पालिका उपाध्यक्ष
  सुर्य  – ८६९
  गठबन्धन – ९४९

  खजुरा गा पा , वडा न १
  (हाल सम्म जम्मा प्राप्त मत )

  पालिका अध्यक्ष
  सुर्य –  ३८०
  गठबन्धन  -२३५

  पालिका उपाध्यक्ष
  सुर्य –  ३०६
  गठबन्धन -२९८

  वडा अध्यक्ष
  सुर्य – २८७
  गठबन्धन -३४४

  खजुरा गा पा , वडा न २
  (हाल सम्म जम्मा प्राप्त मत )
  पालिका अध्यक्ष
  सुर्य – ५६६
  गठबन्धन -६५३

  पालिका उपाध्यक्ष
  सुर्य – ५६३
  गठबन्धन -६५१

  वडा अध्यक्ष
  सुर्य – ५७१
  गठबन्धन -६५५

  प्रतिक्रिया

  " data-width="100%" data-numposts="5">
  error: Content is protected !!